A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Szécsényi járás főszolgabírója a zsidó ingatlanok kiigénylésének mikéntjéről érdeklődik az alispánnál
Az irat keletkezésének helye Szécsény
Az irat keletkezésének időpontja 1944.09.23
Az irat tartalma A Szécsényi járás főszolgabírájától

ad 4858/1944. szám

Hiv[atkozási] szám: [áthúzva: 15013-15014]/1944.Tárgy: Karancssági körjegyzőségben r[ómai] kath[olikus] tanítók részére lakás biztosítása.A L I S P Á N Ú R !BalassagyarmatKérem, méltóztassék hatóságomnak kiadatni a 10.223/1944. számú körrendeletét, amelyben a községi elöljáróságok arra kaptak utasítást, hogy a közületi szükségletek biztosítása céljából a kitelepített zsidók által elhagyott házingatlanokat hogyan igényeljék.Szécsény, 1944. szeptember 23.10223 [?] V/20-án

[olvashatatlan kézírás]Hanzély

főszolgabíró
Jelzet NML IV. 454. 15913/1944.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt, a főszolgabíró aláírásával hitelesített eredeti, kézírásos kiegészítéssel. Külzete: 15913/1090. K. fj.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár