A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Tőzsér Jánosné Steiner Izsó lófogatának tartási díját követeli
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.08.05
Az irat tartalma Tekintetes Salgótarján m[egyei] város Polgármesteri Hivatalának,

SalgótarjánAlulírott Tőzsér Jánosné salgótarjáni (Újakna) lakos azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Tekintetes Salgótarján m[egyei] város Polgármesteri Hivatalához, hogy részemre a f[olyó] év május 23-[tól] június 8-ig eltartott Steiner Izsó zsidó volt salgótarjáni lakos tulajdonát képező egy pár lófogat tartási díját a zsidó vagyonból kiutalni szíveskedjenek.

Kérésem indokolására a következőket adom elő:

Folyó év május hó 23-án Steiner Izsó salgótarjáni lakos azzal a kéréssel hozta hozzám a tulajdonát képező egy pár lófogatát, míg a zsidókra vonatkozólag a szigorítások megszűnnek vagy legalábbis enyhülnek, és a gettóból újra ki lehet menni, illetve fuvarozást vállalni, addig tartsam, etessem a lovat, az árát meg fogja fizetni. Azt én sem, ő sem gondolta, hogy nálam két hétig lesz a lófogat tétlenül, fuvarozni nem tudtam velük, mert ember nem volt hozzájuk, amit megettek, azt sem tudtam velük megkerestetni, a drága takarmányt pedig igen nagy mértékben és mennyiségben fogyasztották. A gazdájuk, Steiner Izsó pedig nem jelentkezett, tehát a lovak ügyében kénytelen voltam a városházára menni azzal a bejelentéssel és kérelemmel, hogy azokat vigyék el tőlem, mert nékem igen nagy teher, és éppen elég az én lovaimat takarmánnyal ellátni. Két hétig voltak nálam a lovak, és június hó 8-án végre a hatóság elvitte tőlem az állatokat, de azokra semmi térítést nem kaptam a mai napig sem. Dolgozó bányászember a férjem, keresete nem áll arányban a mai drágasággal, igen megéreztük az elfogyasztott méregdrága takarmány árát, s ezért kénytelenek vagyunk a tekintetes Salgótarján m[egyei] város Polgármesteri Hivatalához fordulni azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a tartási költséget a zsidó vagyonból részünkre kiutalni szíveskedjék.

Kérésünk ismétlése mellett, vagyunkhazafias tisztelettel:

Tőzsér Jánosné
Jelzet NML 183. a) 17597/1944., 10-11. p.
Diplomatikai leírás Egész oldalas, gépelt, a kérelmező által aláírt beadvány. Külzete: Salgótarján Megyei Város. Érkezett: 1944. aug. 9., 12764. szám. Előszám: 10866. VII. 1. Polgármester Úr! Jelentem, hogy nevezett személyes megállapításom szerint Steiner Izsó lovával és kocsijával a kérdéses idő alatt fát több ízben fuvarozott. Sőt, tudomásom van arról is, hogy a kocsit fuvarozás közben összetörte. Salgótarján, 1944. aug. 10. Jakus Lajos v[árosi] kereskedő.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár