A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Zsélyi István acélgyári munkás Kretsch-birtokra vonatkozó kérelmét elutasítja a város
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.29
Az irat tartalma JegyzőkönyvFelvétetett Salgótarjánban, 1944. évi április hó 29-én, a m[agyar] kir[ályi] Földművelésügyi Miniszter úrnak 230.194/1943. VII. B. 2. számú rendelete alapján ifj. Zsélyi István salgótarjáni lakos acélgyári munkás kérelme tárgyában.

Jelen vannak: Zupkó Elemér m[agyar] kir[ályi] gazdasági felügyelő, dr. Fekete Kamill városi aljegyző Salgótarján m[egyei] város képviseletében, az 1928. évi XLI. tc. 11. §.-a alapján alakított 3 tagú bizottság részéről a vétív melletti szabályszerű megidézés ellenére csak Jeszenszky Gyula jelent meg. Vétív melletti szabályszerű megidézés ellenére ifj. Zsélyi István kérelmező nem jelent meg.

Salgótarján m[egyei] város képviseletében megjelent dr. Fekete Kamill városi aljegyző előadja, hogy nevezett kérelmező kérelme nem időszerű, mivel a Kretsch-féle, Salgótarján m[egyei] város határában elterülő zsidó birtok, mely jelenleg az Országos Földhitelintézet kezelésében van, még nem került teljes egészében fölhasználásra, amennyiben még csak házhelyjuttatásra lett javaslatba hozva az ingatlan egy része.

Az 1928. évi XLI. tc. alapján alakított 3 tagú bizottság részéről megjelent Jeszenszky Gyula véleményével csatlakozik a város képviselője által előadottakhoz.

Több előadnivaló nem lévén, a jegyzőkönyv felolvasás után helybenhagyólag aláíratott.K. m. f.Zupkó Elemér

m[agyar] kir[ályi] gazdasági felügyelőJeszenszky Gyula

az 1928. évi XLI. tc. alapján alakított 3 tagú bizottság részérőlFekete Kamill

városi aljegyzőP. H.
Jelzet NML 183. a) 17122/1944., 3-4. p.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt, Salgótarján megyei város körpecsétjével és három saját kezű aláírással hitelesített eredeti. Külzete: Salgótarján Megyei Város. Érkezett 1944. máj. 1., 7392. szám.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár