A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Volt zsidó üzletet jelöl ki a beszolgáltatott rádiók tárolására Losonc polgármestere
Az irat keletkezésének helye Losonc
Az irat keletkezésének időpontja 1944.11.03
Az irat tartalma Losonc megyei város polgármestereElőadói ívIktatószám: 13.357/1944.

Határidő: Irattár

Kiadta: 1944. évi nov. hó 3-[á]n

Koltai polgármester

A kiadó elküldötte:1944. év XI. hó 6. napján. RAz iktatvány tárgya: Zsidók által beszolgáltatott rádió-vevőkészülékek tárolására helyiség igénybevétel[e].Véghatározat.A losonci m[agyar] kir[ályi] postahivatal 1944. évi szeptember hó 10. napján 1250/1944 sz[ám] alatt kelt megkeresésére a kir[ályi] kincstár kezelésében álló, volt Kredentz Kornél zsidó tulajdonát képezett Rákóczi út 12. sz[ám] a[latti] házban Rusznák Áron bérlő távozása folytán megüresedett üzlet- és raktárhelyiségeket igénybe veszem, és bérlőjéül a losonci m[agyar] kir[ályi] postahivatalt jelölöm ki.

Erről értesítem:

1. a losonci m[agyar] kir[ályi] postahivatalt,

2. a m[agyar] kir[ályi] kincstár képviseletében a m[agyar] kir[ályi] pénzügyigazgatóságot Balassagyarmaton.Losonc, 1944. nov. 3.[olvashatatlan aláírás]

előadó
Jelzet NML XV. 24. 34.
Diplomatikai leírás Kézzel kitöltött, az előadó aláírásával hitelesített előadói ív formanyomtatványának fénymásolata.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár