A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Losonc polgármestere zsidó eredetű rádiókat igényel óvodák számára
Az irat keletkezésének helye Losonc
Az irat keletkezésének időpontja 1944.07.06
Az irat tartalma 9283/1944. szám

Ma!



Tárgy: A zsidók által beszolgáltatott rádiókészülékek igénylése a kisdedóvó intézetek számára.



M[agyar] Kir[ályi] Belügyminiszter Úr!

Budapest



Hivatkozással 347.237/1944-XVII. számú rendeletére tisztelettel jelentem, hogy Losoncon két városi és egy állami óvoda működik, és azok nyitva tartásának egyik feltétele, hogy a riasztóügyeleti szolgálat rádió útján állandóan biztosítva legyen.

A rádiókészülékek az óvodákban 160 m2, 80 m2, 90 m2 nagyságú helyiségben lennének elhelyezve, váltóáramú 220 kw áramfeszültség mellett.

Tekintettel arra, hogy a kisdedóvó intézetek részére előírt költségelőirányzat már jórészt felhasználást nyert, és a vagyoni helyzetük a túlzott megterhelést nemigen bírná el, tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, hogy erre való tekintettel a rádiókészülékeket, illetve azok árát minimálisan megállapítani méltóztassék.



Losonc, 1944. július hó 6.



Koltai

polgármester
Jelzet NML XV. 24. 32.
Diplomatikai leírás Egyoldalas, gépelt, a polgármester aláírásával hitelesített eredetiről készített fénymásolat. A kézzel történt rájegyzések szerint az ügy elintézésére 60 nap határidőt szabott a hivatal.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár