A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Losonc város rendőrfőtanácsosának felhívása a zsidók rádiókészülékeinek beszolgáltatásáról
Az irat keletkezésének helye Losonc
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.07
Az irat tartalma A m[agyar] kir[ályi] rendőrség losonci kapitányságaSzám: 1575/1944.

Tárgy: A zsidók rádiókészülékeinek beszolgáltatása.FELHÍVÁSAz 1310/1944. ME sz[ámú] rendelet végrehajtásának hatályosabbá tétele és biztosítása céljából, és az ellenséges államok rádióközvetítésének hallgatása és [az] azokból származható következmények által veszélyeztetett közérdek védelme érdekében a 39.820/921. BM sz[ámú] rendelet 38. §. 4. bekezdésében írt jogkörömben felhívom a város zsidó lakosságát, hogy a tulajdonában, birtokában, illetve használatában levő összes rádió-vevőkészülékét, akár van arra engedélye, akár nincs, a törvényes következmények terhe mellett 24 órán belül a m[agyar] kir[ályi] rendőrség losonci kapitányságánál további intézkedésig történő őrizetbe vétel céljából szolgáltassa be.Losonc, 1944. évi április hó 7-énA kapitányság vezetője:

[olvashatatlan aláírás]

m[agyar] kir[ályi] rendőrfőtanácsos
Jelzet NML XV. 24. 29.
Diplomatikai leírás Háromnegyed oldalas, gépelt, a városi rendőrfőtanácsos kézjegyével hitelesített eredetiről készült fénymásolat.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár