A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Kibombázott asszony számára zsidó tulajdonostól vesznek igénybe házat Nógrádon
Az irat keletkezésének helye Nógrád
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.15
Az irat tartalma JegyzőkönyvFelvéve Nógrádon, 1944. évi május hó 15. napján, Grósz Fülöp zsidó háztulajdonostól igénybe vett nógrádi 322. házszámú lakóházban kibombázott Bacskó Mihályné elhelyezése tárgyában.

Jelen vannak: alulírottak.

Bacskó Mihályné kibombázott a fentnevezett zsidó háztulajdonostól igénybe vett 1 szoba, 1 konyha, 1 kamrából álló lakásban nyert elhelyezést, az ezen helyiségekben neki használatra átadott következő ingóságok átadása mellett:

2 ruhaszekrény, 1 konyhaasztal, 1 vizespad, 1 pad, 1 karosszék, 1 tűzhely, 1 stelázsi, 1 ágy, 1 vaskályha, 2 villanyégő, 1 fürdőkád.A haszonbér 1944. évi május hó 15. napjától havi 50 pengőben nyert megállapítást, mely összeget tartozik bérlő havonta előre, minden hó első pénztári napján a községi pénztárnál lefizetni.

A fentieket bérlő tudomásul veszi, a neki használatra kiadott ingóságok átvételét elismeri, kötelezi magát azok jó karban tartására s a bér pontos fizetésére.

K. m. f.körjegyzőbíróBacskó Mihályné

kibombázott, bérlő
Jelzet NML XVII. 406. 1. d. sz. n. 1. p.
Diplomatikai leírás Írógéppel készített és sokszorosított, ugyancsak írógéppel kitöltött, csupán a bérlő saját kezű aláírásával ellátott, háromnegyed oldalas jegyzőkönyvi másodlat.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár