A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Balassagyarmat polgármestere zsidó lakást utal ki a nemzetiszocialista párt helyi szervezetének
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.05
Az irat tartalma Balassagyarmat megyeiváros polgármesterétől

2829/1944. számTárgy: Magyar Nemzetiszocialista Párt balassagyarmati szervezetének kérelme párthelyiség kiutalása iránt.VÉGHATÁROZAT[A] Magyar Nemzetiszocialista Párt balassagyarmati szervezete azon kérelmének, hogy részére Balassagyarmaton, Rákóczi u[tca] 28 szám alatt fekvő, özv. Kondor Árminné tulajdonát képező és ő általa lakott 4 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakásból 3 szoba és hall helyiségből álló lakrészt párthelyiség céljára hatóságilag igénybe vegyem és kiutaljam, a 6740/1941. ME számú rendelet 6. §-ának 5. pontja alapján helyt adok.

Kötelezem nevezett háztulajdonost, hogy ezen lakást a Magyar Nemzetiszocialista Párt balassagyarmati szervezete vezetőjének, Kozáry Lajos balassagyarmati lakosnak, mint kijelölt új bérlőnek, azonnal bocsássa rendelkezésére, mert ellenkező esetben véghatározatomnak a fennálló jogszabályok alapján fogok érvényt szerezni.

Ezen kiutalt lakás bérét az 5777/1941. ME számú rendelet 1. §-ában és az 590/1943. számú rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezések alapján évi 600 pengőben állapítom meg.MEGOKOLÁSKiutaltam az igényelt lakást a Magyar Nemzetiszocialista Párt balassagyarmati szervezete részére, mert nevezett pártnak Balassagyarmaton irodahelyisége nem volt. A párt balassagyarmati szervezetének pedig a nagy kiterjedésű ügyvitele és a magyar nemzetiszocialista állam kiépítésére szolgáló munkájának eredményes folytatásához feltétlenül szüksége van a kiutalt helyiségekre. Özv. Kondor Árminné lakását igénybe vettem, mert helyszíni szemle során megállapítottam, hogy nevezett személy nagy lakását egyedül lakja.

Erről értesítem özv. Kondor Árminné háztulajdonost és igénylő Magyar Nemzetiszocialista Párt balassagyarmati szervezetének vezetőjét, Kozáry Lajos balassagyarmati lakost azzal, hogy véghatározatommal szemben annak kézbesítését követő 15 napon belül az 1929. évi XXX. tc. 48. §-a alapján Nógrád vármegye alispánjához intézett, azonban hatóságomnál benyújtandó fellebbezéssel élhetnek, véghatározatomnak az új bérlő kijelölésére vonatkozó része ellen a 100/1943. ME számú rendelet 7. §-ának 2. bekezdése alapján jogorvoslatnak helye nincs.Balassagyarmat, 1944 évi április hó 5-énVannay

polgármesterP. H.
Jelzet NML XVII. 401. 3.
Diplomatikai leírás Másfél oldalas, gépelt tisztázat, a polgármester saját kezű aláírásával és a város pecsétjével hitelesítve.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár