A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Salgótarján város rendezi számláját a gettó elkülönítésében közreműködő vaskereskedővel
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.10.20
Az irat tartalma 15.523/944.Tárgy: Gracza Rezső [?] zsidó gettó létesítésénél felhasznált sodronyszeg-számlája.T[isztelt]

Pénzügyigazgatóság

BalassagyarmatCsatoltan megküldöm Gracza Rezső vaskereskedő számláját, és kérem a sürgős kifizetését.

A gettó felállításához a Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Rt. adta kölcsön a szeget még június elején.

A Rima a miskolci nagykereskedőnek, a nagykereskedő pedig Gracza Rezsőnek számlázta le a szeget.

A kiskereskedő nem is látta a szeget, és tőle a nagykereskedő a legelső befizetése alkalmával a szeg számlájának kiegyenlítésére könyveli el a más célra befizetendő összeget.S[algó]t[arján], 1944. X. 20.Kiadott: 1944. okt. 23.

Salgótarján[olvashatatlan aláírás][olvashatatlan aláírás]

p[olgár]m[ester] h[elyett]Kiadó: írja és exp. a benti számla csatolásával, utána irattár.
Jelzet NML V. 183. a) 15523/1944., 1. p.
Diplomatikai leírás Féloldalas, tollal írott, hitelesített fogalmazvány.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár