A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe "Magyar munkásoknak a zsidó üdülőket és szanatóriumokat!" címmel közöl antiszemita cikket A Munka
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.20
Az irat tartalma Magyar munkásoknak a zsidó üdülőket és szanatóriumokat!A kormány gyors és erélyes rendeletekkel szorította vissza azt a már-már a vérünket teljesen felszívó zsidó életmohóságot, mely rátelepedett a magyarságra. Csak örülhetünk ezeknek a zuhany-intézkedéseknek, de örömünk teljessé csak akkor válik, ha mindazokon a helyeken, ahol valamikor a zsidóság habzsolta az élet örömeit, most, természetesen nem ugyanazokkal a célokkal, de a magyar munkásokat látjuk viszont. Reméljük, hogy a kisajátított zsidó villákat és üdülőket akár Erdélyben, akár a Felvidéken, akár a Balaton partján vannak, a munkásság tarthatja fenn azzal a céllal, hogy az a munkás, aki ezeknek az épületeknek közvetlenül vagy közvetve a létrehozója volt, néhány napos szabadságát most e villákban, illetve üdülőkben tölthesse el.

Fel sem tudjuk mérni annak a változásnak a hatását, amit egy-egy munkás akkor érezne, amikor a bányák mélyéből, a gyárak olajos műhelyeiből, a gépek dobhártyarepesztő zajából a magyar tenger vagy Erdély havasainak csendjében és tisztaságában pihenné ki a munka gyötrelmét. Milyen felemelő tudat lenne számára, hogy a kormány ilyen intézkedésekkel igyekszik megjutalmazni azt a végsőkig fokozott munkát, amelyet ma a magyar robotos a jobb jövőért végez! Ki tudja, ki érzi mindazt, ami egy ilyen intézkedés után azok lelkében fakad, akik soha nem jutottak túl a kültelek szűk utcáin, akik csak képeslapokból látták és legfeljebb valamikor a földrajzkönyvből tanulták, hogy van egy Balaton nevű tavunk, amelynek partjait eddig túlnyomórészt csak azok látogathatták, méghozzá kora tavasztól késő őszig, akik ennek az államalkotó népnek kényszerű emberszeretetét élvezték, és ezzel a vendégszeretettel csupán visszaéltek? Fel tudjuk-e fogni, mit érezhet az az alföldi fiú, akit sorsa a város gyárpoklaiba vetett, ha a kormány szociális jóvoltából az erdélyi havasok üdülőiből csodálkozhat bele a magyar tájak szépségeibe?

Tudjuk, hogy az új kormány messze nyúló és mélyreható intézkedésekkel szándékozik a magyarság helyzetén változtatni. De úgy érezzük, hogy egy esztendei munka után megérdemli a magyar munkás azt, hogy ott, ahol a zsidók eddig hangoskodtak, ott most ő pihenje ki egy év fáradalmait, hogy azután frissült lélekkel, pihent izmokkal segédkezzék kiharcolni, kikövetelni a jobb magyar jövendőt.
Jelzet A Munka, 1944. május 20., 2. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár