A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A Salgótarjánban uralkodó élelmiszerhiányról cikkez A Munka
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.10.21
Az irat tartalma Amit meg kell írniA jelen sorok szerény írója hosszú-hosszú hónapokon keresztül élénk figyelemmel kísérte a háziasszonyok azon fárasztó szorgoskodását, hogy miként tudják férjeik kereseti viszonyaihoz mérten a háztartáshoz szükséges élelmi cikkeket beszerezni. Amikor a salgótarjáni zsidók még itt tartózkodtak és a hatóság egymás után maximálta az élelmi cikkeket, ezek a piacról egyik napról a másikra mindig eltűntek. Eltűntek pedig azért, mert a falusiak hamarosan rájöttek arra, hogy miként lehet a piacra szánt áruikat busás haszonnal értékesíteni. Egyszerűen az árukat nem a piacra vitték, hanem egyenesen zsidó házakhoz, ahol minden mennyiséget megvettek. Megvettek még akkor is, ha arra szükség nem volt, mert az volt a cél, hogy minél több árut vonjanak el a keresztény közönség elől.

Amikor - hála Istennek - a zsidókat Salgótarjánból elvitték, mindenki azt gondolta, hogy a helyzet javulni fog. Javult is egy-két hétre. Rég nem látott élelmi cikkek jelentek meg a piacon, de a helyzet ismét megváltozott. A falusiak nagy része egymás után talált olyan privát házakat, ahol a piacra szánt áruikat továbbra is a legfeketébb áron tudták értékesíteni. Megint eltűnt a piacról minden.

Hogy azután a feketézés mellett még a csalástól sem riadnak vissza, bizonyítja a napokban megtörtént következő eset. Egy háziasszony, kinek odahaza egy deka zsírja sem volt, kényszerűségből a neki felajánlott vajat 28 pengős kilogrammonkénti áron megvette. 90 deka vaj jutott neki, és amikor ezt a mennyiséget friss vízben kigyúrta, a 90 dekából 29 deka savót sajtolt ki, tehát tisztán 61 deka vajat kapott, méregdrága áron.

Ezek az esetek pedig nap nap után megismétlődnek, mert a város környékéről csak úgy özönlenek be az asszonyok, akik [a] különböző élelmi cikkeket az általuk megbízhatónak tartott házakhoz viszik, ahol aztán gazdát cserélnek, természetesen jóval a maximális áron felül.

E hét közepén már a hagyma is eltűnt a piacról. Az itteni bolgárok odanyilatkoztak, hogy a hagymát már eladták (!?), mert rothadni kezdett. Célszerű lenne ezeknek készleteit felkutatni, és az ellenrendszabályokat megtenni. Ma, amikor tisztuló légkörben az egész vonalon rendet óhajtanak teremteni, kívánatos lenne módot találni arra, hogy ezeket a konjunktúrát kihasználó élősdieket megrendszabályozzák, s ha kell, internáló táborba juttassák.
Jelzet A Munka, 1944. október 21., 3. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár