A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A zsidó boltok készleteinek áruba bocsátását szorgalmazza a megye hetilapja
Az irat keletkezésének helye Nógrád megye
Az irat keletkezésének időpontja 1944.08.19
Az irat tartalma A zsidó árukészletSenki sincs, aki nem tartotta volna szükségesnek a zsidóknak a gazdasági életben való túlságos érvényesülésük miatt bekövetkezett visszaszorítását. De viszont nincs senki sem, aki fel ne tenné magában a kérdést, hogy miért kell ennek [a] kereszténység sérelmével történni?

Nem beszélünk arról, miért kell a volt gettóban levő keresztény házaknak még ma is üresen állniok, úgy hogy szegény özvegyek nem kapják hónapok óta a lakbért, mint megélhetésük egyik forrását? Nem beszélünk arról sem, miért tartjuk elsőbbrendű szükségességnek a poharak, tányérok, befőttesüvegek összeírását stb.? Bizonyára meg van rá az ok.

De mi ok van arra, hogy a lezárt zsidó üzletekben felhalmozott árukészletek már négy hónapja ki vannak véve a forgalomból? Égetően szükségük volna a keresztényeknek a Gansel, Kalmár, Szántó, Elfer stb. cégek boltjaikban összezsúfolt közszükségleti (ruhaanyag stb.) cikkeinek kiárusítására.

Vannak tőkével bíró keresztény szakemberek, vagy ott van a Hangya vagy bármelyik alkalmas cég, amely a gazdasági élet emez ágazatait is életre tudná kelteni. Az eladás, a kínálat, kereslet egyszerre megszüntetné a pangást, sőt az utánrendelés pezsgő gazdasági életet, forgalmat hozna városunkba. Mert most a vidékiek sem tudják itt hagyni pénzüket. Sőt nekünk is, ha valami kell, Budapestre kell utaznunk, ahol a volt zsidó üzletek nyitva vannak. Igaz, hogy már üveges, papírkereskedésre nézve nálunk is van kirendelve egy-egy keresztény üzletvezető, de hát nem csak a papír és az üveg a közszükségleti cikk, hanem a szövet, a cérna, a gomb, a harisnya, festék, géptű stb.

Kérjük tehát a hatóságok gyors beavatkozását, akár a kormánybiztosnál, akár a saját felelősségükre. Tudjuk, hogy rá kerül a sor, de mikor? Hiszen a forgalmi és egyéb adók elmaradásával a kincstár is károsodik! Itt csakis sorrendi tárgyalásról van szó. Ami fontosabb, azt vegyék elő hamarabb a nép érdekében, s akkor nem kell aggódnunk, hogy esetleg egy bomba a raktárakra pottyan és megfoszt bennünket a közhasznú szükségleteink kielégítésének lehetőségétől.

Ki az áruval a vevők közé! Ha az nemzeti vagyon, akkor értékesítsük a nemzet érdekében, akkor részesüljünk benne mi is mielőbb, mert a nemzet mi vagyunk!
Jelzet Nógrádi Hírlap, 1944. augusztus 19., 2. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár