A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Polgár István balassagyarmati tanító a gettóban kallódó könyvek megmentésére és egy városi könyvtár létrehozására szólít fel a megyei hetilapban
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.07.09
Az irat tartalma A könyvek védelmébenTudomásomra jutott, hogy rengeteg értékes könyv van a helybeli gettóban szertehányva földön, ládákban, az esetleges eső pusztító hatásának kitéve, holott ezeknek a könyveknek nem a pusztulásban, hanem a műveltség, a szellem szolgálatában kellene állniok. Bízzák meg e sorok íróját (minden ellenszolgáltatás nélkül elvállalja), kiválogatja a zsidó írók műveit, hogy azok méltó helyükre: a zúzómalomba kerülhessenek, a többi értékes könyveket pedig rendbe szedi, egy csoportba gyűjti. További sorsuk ez lehetne: 1. vagy kiosztanák valamennyit a balassagyarmati iskoláknak, 2. vagy össze lehetne állítani a régóta nélkülözött, már régen áhított városi könyvtárat. Léva városa húsz évig elnyomatás alatt élt, s mégis, nagy értékű, jobbnál jobb példányokból álló magyar könyvtárral rendelkezik. Meg is látszik ez virágzó szellemi életén. Balassagyarmat megyei városnak itt a legjobb alkalom városi könyvtár létrehozásához. Ha ezt az alkalmat elmulasztjuk, sok-sok érték megy veszendőbe a nemzetnek s a szellemnek felbecsülhetetlen kárára. Remélem, hogy soraim nem találnak siket fülekre, megértik, komoly értékekről van szó s komoly tervről, nem egy ember egyéni érdekéről, hanem egy város és a város által egy nemzet érdekéről.Balassagyarmat, 1944. július 9.Polgár István

tanító
Jelzet Nógrádi Hírlap, 1944. július 15., 4. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár