A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Salgótarján polgármestere kedvező elbírálásban részesíti Vágvölgyi István pékmester kérvényét
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.08.18
Az irat tartalma Salgótarján megyei város polgármesteri hivatalától

11311/1944.Vágvölgyi István salgótarjáni pékmester kérelme Fischer Zoltán Pécskő u[tca] 18-20. sz[ám] alatti pékműhely[ének] kiutalása iránt.Véghatározat:Vágvölgyi István salgótarjáni pékmester kérelmének helyt adok, és a 2120/1944. ME sz[ámú] rendelet 3. §-a alapján Fischer Zoltán zsidó pék Pécskő u[tca] 18-20. szám alatt lévő pékműhelyét részére kiutalom. A pékműhelyben lévő berendezést, amelyek Fischer Zoltán tulajdonát képezik, használatra kérelmezőnek kiadom azzal, hogy azt jó gazda gondosságával kezelje. [A] berendezésről 3 példányban leltárt vegyen fel a városi és pénzügyőri hatóság közreműködésével, és azt az átvételtől számított 3 napon belül terjessze be hivatalomhoz.

Végül felhívom engedélyest, hogy a pékműhely bérének megállapítása végett a városi adóügyosztályhoz forduljon.Megokolás:[A] 2120/1944. ME sz[ámú] rendelet 1. és 3. §-ai kimondják, hogy lezárt zsidó üzlethelyiség, melyben áru- vagy anyagkészlet nincsen, igénybe vehető és kiutalható. Mivel az igénybe vett és kiutalt üzletben áru- és anyagkészlet nincsen, s mivel engedélyes férje a keleti harctéren küzd, fent írt módon kellett határoznom.

Erről értesülnek: 1./ Vágvölgyi István pékmester, 2./ M[agyar] Kir[ályi] Pénzügyigazgatóságnak Balassagyarmat, 3./ Fischer Zoltán, 4./ városi adóügyosztály, 5./ közig[azgatási] előadó.Salgótarján, 1944. augusztus 18.P. H.[olvashatatlan aláírás]

polgármester h[elyett]
Jelzet NML V. 183. a) 11311/1944., 4. p.
Diplomatikai leírás Háromnegyed oldalas, Salgótarján megyei város körpecsétjével és a polgármester helyett ismeretlen aláírásával hitelesített határozati példány.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár