A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Zsidó lakás és műhely kiutalását kéri Salgótarján polgármesterétől Vágvölgyi István pékmester
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.07.05
Az irat tartalma Polgármester Úrnak!

SalgótarjánAlulírott Vágvölgyi István pékmester, Salgótarján, Pécskő utcai 98. sz[ám alatti] lakos alázatos kérelemmel fordulok a Polgármester úrhoz, hogy részemre [a] Pécskő utcai 18. sz[ám] alatt lévő pékműhelyt, valamint ugyanazon sz[ám] alatt lévő 2 szoba-konyhából álló lakást részéremre kiutalni szíveskedjék.

Kérésem támogatására szabad felhoznom, hogy a kért műhelyt eddig is én béreltem, de az új zsidótörvények értelmében f[olyó] évi május hó 6-án gettólakásnak ki lett ürítve azzal, hogy a gettó kiürítése után visszakapom. A lakás részemre azért volna előnyösebb, mivel a műhely közelében van.

Jelenleg katonai szolgálatot teljesítek, frontharcos vagyok, amiért is kérem kérésemet előnyben részesíteni.Salgótarján, 1944. évi július hó 5-énTisztelettel:

Vágvölgyi István
Jelzet NML V. 183. a) 11311/1944., 1-2. p.
Diplomatikai leírás Féloldalas, a kérelmező saját kezű aláírásával hitelesített gépelt kérvény. Az irat hátsó borítóján: Tek[intetes] Polgármesteri Hivatalnak, Salgótarján. Salgótarján Megyei Város. Érkezett: 1944. júl. 11., 11311 szám. Vágvölgyi István pékmester Salgótarján, Pécskő utca 98. sz[ám]. Melyben kéri a lakást és a műhelyének kiutalását. Kiadatott 1944. aug. 9. Salgótarján. K! Vágvölgyi István pékmester f[olyó] hó 11-re menjen ügyében intézkedni. S[algó]t[arján], 1944. VIII. 5. H: VIII. 10. [olvashatatlan aláírás].
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár