A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Zsidó vagyont perel el a Salgótarjáni Járásbíróság
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.09.20
Az irat tartalma Idéző hirdetményA salgótarjáni királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy dr. Varga Kálmán ügyvéd, salgótarjáni lakos felperesnek, Fischer Mór kereskedő, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó volt salgótarjáni lakos alperes ellen 498 P [pengő] tőkejáradék iránt indított perében a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött, és felhívta a feleket, hogy 1944. évi október 31. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Vaskapu utca 1. sz[ám], I. emelet 11. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Fischer Mór alperes részére, aki ismeretlen helyen tartózkodik, ügygondnokul dr. Tóth József ügyvédet (lakik Salgótarján, Losonci út) nevezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni.Salgótarján, 1944. szeptember 20. napjánDr. Miggisch s. k.

járásbírósági elnökA kiadmány hiteléül

Hajdu s. k.
Jelzet A Munka, 1944. október 7., 4. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár