A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Füleki gazda levele az alispánhoz zsidók tulajdonában volt juhok és sertések ügyében
Az irat keletkezésének helye Fülek
Az irat keletkezésének időpontja 1944.07.14
Az irat tartalma Méltóságos

Nógrád Vármegye Alispánjának!ad 11.759/1944.Tisztelettel bejelentem, hogy a juhok Lázipusztáról Micsinay Elek losoncapátfalvai nagybérlő birtokára lettek elhajtatva, a sertések pedig Losonc megyei város sertéshizlaldájába. A sertésekre vonatkozó adatokat a sertéshizlalda vezetője, Nagy Győry Béla igazgató úr tudja szolgáltatni. Kérem tehát a Láziról visszavett zsidó sertések ügyében (8 db sertés) nevezett úrhoz fordulni.

Kiváló tisztelettelP. H.Csernyák RudolfFülek, 1944. VII. 14.
Jelzet NML IV. 454. 11759/1944., 1-2. p.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt, a birtokkezelő "Herzog örökösök lázipusztai gazdaságvezető birtokkezelője, Csernyák Rudolf okl[eveles] gazda, Fülek" feliratú pecsétjével és aláírásával hitelesített eredeti. Külzete: Érk[ezett]: 1944. júl. 17., 11759. számhoz. Bejelentés tudomásul véve. További intézkedésre szükség nincs. B[alassa]gyarmat, 1944. VIII. 4. [olvashatatlan aláírás] előadó, alispán. Irattár! Látta 1944. aug. 9.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár