A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A nemzetiszocialista párt megyei vezetőjének "Honfoglalásra" című vezércikke Salgótarján hetilapjában
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.06
Az irat tartalma Honfoglalásra!Írta: Török Gáspár, a Magyar Nemzetiszocialista Párt megyei vezetője.Mi volt magyar ebben az országban? Magyar volt az ország neve, de nem volt magyar és keresztény benne a vezetés. Magyarok voltak a gyárak és bányák munkásai, de nem magyar és keresztény a tulajdonos. Magyar fiúk mellkasából fonódott a világháborúban és ma is a frontok ezer kilométeres ércsövénye, de nem magyar és keresztény a sárgacsillagos, akik a biztos, meleg otthonban ültek és élvezték az élet minden gyönyörét és kényelmét.

Ugye nem jogtalanul jajdult fel a magyar faj a rettentő zsidó gazdasági és politikai elnyomás ellen évtizedeken keresztül, de - sajnos - mindig eredménytelenül? És ugye az sem fog a jogrenddel összeütközni, ha egyszer már végre a zsidó-kommunista destrukció ellen a kormányzattal karöltve a cselekvés terére léptünk, és a zsidókérdést maradéktalanul, gyökerében megoldjuk?

És hol volt a magyar? Minden kis hivatalban, nehéz fizikai munkánál, ahol becsülettel kell éhen halni! És ezt pedig alig szabad volt elmondani a "magyar jogrenddel" szemben. Bármilyen rövid ideje élt is itt a keleti fajtájú zsidó, annak többszörösen biztosítva volt az ipar és kereskedelem és bankvilág minden kereseti lehetősége és jóléte, és ha mi megmukkantunk, akkor jogrendellenesség, izgatás, sajtóper stb. volt a sorsunk! Gyötrelemhez, nyomorúsághoz bőven jutott a magyar, ellenben a magyar föld nyújtotta jóléthez csak igen csekély százalékban, mert azt a zsidóság és az azokkal társult gyászmagyar Aladárok a legnagyobb mértékben lefölözték.

A nagy világégés közepette elérkezett március 19., amikor a magyarság ereje elsöpörte a zsidó destrukciót, és a népi öntudatosodás első vihara teljes egészében politikai és gazdasági vonalon a gyors megoldást választotta a belső fronton, míg a külső, keleti fronton büszke öntudattal, vállvetve harcol a hűséges német bajtárssal, akinek segítő keze adott lehetőséget ahhoz a nagy belső győzelemhez, amely harcban olyan sok jó magyar fajtánk esett áldozatul! Íme, az áldozat nem volt hiábavaló, mert a zsidó uralom végleges felszámolása és a dolgozó magyar fajtánk biztos anyagi és szellemi felemelkedésének az ideje elérkezett, csak a munkát és a hasznot kell tökéletesen befejezni, s a zsidót és befolyását tökéletesen meg kell semmisíteni a magyar közéletből!

Csak néhány adattal kívánom fent vázolt állításaimat megyei viszonylatban is igazolni, hogy milyen rettenetes nyomás feküdt a zsidóság és csahosai részéről a magyarságon: a megyénk nagyiparának 95%-a a zsidóság kezén volt, az ügyvédek 75%-a zsidó volt - köztük néhány kommunista vádbiztossal -, az orvosok 65%-a szintén zsidó volt, a bankoknak pedig 97%-a volt a zsidók és azok befolyása alatt. Itt már annyira elharapódzott a zsidóság hatalma, hogy zsidó járásbíró, zsidó adóhivatali helyettes főnök, zsidó végrehajtó, félzsidó főszolgabíró, zsidó feleséggel rendelkező rendőrtisztviselő, a járásbíróságon zsidó ügyész, zsidó detektív működött a rendőrségen, szóval igyekeztek megszállva tartani minden nekik kellemes és könnyű pozíciót, ahol az anyagi javak legtöbbje a kasszájukba folyt be, és befolyásukkal pedig mind a gazdasági, mind a politikai vonalon tökéletesen összedolgoztak a könnyen vesztegethető gyászstrómanokkal!

No, de most már elérkezett a leszámolás órája, és a kormányzat elhatározta és könyörtelenül végrehajtja a zsidóság és bűnös társainak a magyarság életéből történő kiküszöbölését és a munkaalkalom megteremtését, ahol mindenkinek dolgoznia kell, aki magyar kenyeret akar enni, és élvezni akarja a drága magyar levegőt, amelyért a magyarság olyan sokat vérzett!

Valósággal új honfoglalásra kell a magyarságnak harcba indulnia saját otthonában, mert az utóbbi évek alatt a magyar elnyomottá lett saját hazájában. Tehát magasra kell tűzni a Magyar Nemzetiszocialista Párt zászlóját, és minden igaz magyarnak oda kell tömörülni a magyar egység és magyar fajtánk jobb sorsának felvirágoztatása érdekében!
Jelzet A Munka, 1944. május 6., 1. p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár