A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A nógrádi körjegyző megtagadja Kohnné ügyének intézését
Az irat keletkezésének helye Nógrád
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.31
Az irat tartalma Nógrádi körjegyzőség

1.334/1944.

Tárgy: özv. Kohn Sándorné kérelme.A kiadmány alapjául szolgáló ügyszám: 415/1944.Zsidók Elhatárolt Területének Tanácsa

BalassagyarmatFentnevezett fa utánküldése tárgyában május 19-én kelt megkeresésére értesítem, hogy nem áll módomban nevezett részére fuvarost keresni és azzal a fuvardíjra egyezkedni, forduljon nevezett írásban valamely ismerőséhez és egyezzen meg vele, a fuvaros pedig ekkor, mielőtt a fát beviszi, jelentkezzen nálam szállítási igazolványért és a fa kiadásáért.Nógrád, 1944. május hó 31.

P. H.Ballon Elemér

körjegyző
Jelzet NML V. 322. 1334.
Diplomatikai leírás Féloldalas, a Nógrádi körjegyzőség körpecsétjével és a körjegyző aláírásával hitelesített, írógéppel kitöltött nyomtatvány. Külzete: Nógrádi Körjegyzőség. Érkezett: 1944. jún. 8., 1374. szám. Tudomásul. VI/8. Irattár.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár