A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A zsidórendeletek be nem tartásáról cikkez a Losonci Hírlap
Az irat keletkezésének helye Losonc
Az irat keletkezésének időpontja 1944.05.14
Az irat tartalma Kihágási büntetések a zsidókra vonatkozó rendeletek be nem tartása miattA losonci rendőrkapitányság mint 1 fokú rendőri büntetőbíróság Bánó Ferencné szül[etett] Schwarcz Lili losonci lakost azért, mert a felső kabátjára felvarrt sárga csillagot retiküljével eltakarta, 2000 P pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetére 100 napi elzárásra büntette meg.

Dr. Dávid Sándornét azért, mert a szolgálatból keresztény háztartási alkalmazottját a kitűzött határidőre nem bocsátotta el, 500 P pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetére 100 napi elzárásra.

Ugyanezen kihágás miatt dr. Székács István földbirtokos és ügyvéd, ev[angélikus] hitfelekezethez tartozó zsidó fajú egyént 2000 P pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetére 100 napi elzárásra büntette meg.
Jelzet Losonci Hírlap, 1944. május 14., 4 p.
Diplomatikai leírás  
Képek  

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár