A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A sárga csillag viselésével kapcsolatban tesz jelentést a Salgótarjáni járás főszolgabírója
Az irat keletkezésének helye Salgótarján
Az irat keletkezésének időpontja 1944.06.27
Az irat tartalma

A Salgótarjáni járás főszolgabírájától

2762/1944. sz[ám]

Hiv[atkozási] szám: 7941/1944.Tárgy: Zsidó fajúakat megkülönböztető jelvény (sárga csillag) viselésének ellenőrzése.Alispán Úr!Fenti számú rendeletre jelentem, hogy zsidó fajú egyént az elmúlt időkben nem internáltam, egyébként a zsidók innen el lettek valamennyien szállítva.Salgótarján, 1944. június hó 27.Mattyasovszky

főszolgabíró
Jelzet NML IV. 454. 7941/1944., 22-23. p.
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt eredeti, a főszolgabíró saját kezű aláírásával hitelesítve. Külzete: Érk.: 1944. júl. 1. 7941 számhoz.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár