A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A balassagyarmati rendőrkapitány jelenti az alispánnak a sárga csillag viselésével kapcsolatos intézkedéseit
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.29
Az irat tartalma M[agyar] kir[ályi] rendőrség balassagyarmati kapitánysága

Szám: 853/1-1944.

Tárgy: A zsidók megkülönböztető jelzése viselésének ellenőrzése.Alispán Úr!Értesítem, hogy f[olyó] év április hónapban a megkülönböztető jelzés viselésének elmulasztása miatt két személyt internáltam.Balassagyarmat, 1944. évi április hó 29-énA kapitányság vezetője:

Dr. Eördögh László

m[agyar] kir[ályi] rendőrtanácsosP. H.
Jelzet NML IV. 454. 7941/1944
Diplomatikai leírás Féloldalas, gépelt tisztázat, a "M[agyar] kir[ályi] Államrendőrség Balassagyarmat" feliratú pecsétnyomattal és a rendőrkapitány saját kezű aláírásával hitelesítve. Külzete: Érk[ezett]: 1944. máj. 1., 7941 számhoz.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár