A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A belügyminiszter a sárga csillag viselésének ellenőrzésére szólítja fel az alispánt
Az irat keletkezésének helye Budapest
Az irat keletkezésének időpontja 1944.04.12
Az irat tartalma M[agyar] Kir[ályi] Belügyminiszter

172.068/1944 szám

VII. a.

Tárgy: A zsidó fajúakat megkülönböztető jelvény (sárga csillag) viselésének ellenőrzése.Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének!

Valamennyi m[agyar] kir[ályi] csendőrkerületi parancsnokságnak!

A M[agyar] Kir[ályi] Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságának!

A M[agyar] Kir[ályi] Rendőrség budapesti és vidéki főkapitányának!

A M[agyar] Kir[ályi] Állambiztonsági Rendészet vezetőjének!Felhívom, gondoskodjék haladéktalanul annak ellenőrzéséről, hogy a zsidó fajúakat megkülönböztető jelvény (sárga csillag) viselésére kötelezettek eleget tesznek-e jelvényviselési kötelezettségüknek?

A kötelezettségüket megszegőket - az ellenük lefolytatandó büntetőeljáráson felül - nyomban internáltassa!

A jelen rendeletem alapján internáltak létszámáról - de csakis érdemleges esetben - minden hónap utolsó napján a Közbiztonsági Osztály Vezetőjének címére kimutatást terjesszen fel!Budapest, 1944. évi április hó 12-énA miniszter rendeletéből:

[olvashatatlan aláírás]

osztályvezető
Jelzet NML IV. 454. 7941/1944., 1-2 p.
Diplomatikai leírás Háromnegyed oldalas, gépelt másolat. Külzete: Nógrád vármegye alispánja. Érkezett: 1944. ápr. 17., 007041. szám.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár