A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A járási és városi ipartestület elnökének polgármesterhez címzett levele
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1944.07.14
Az irat tartalma

501/1944. ip[ar]t[estületi] számTekintetes Polgármesteri Hivatalnak

HelybenHivatkozással [a] 3606/118/1944. számú felhívásra tisztelettel jelentjük, hogy a m[agyar] kir[ályi] Iparügyi Miniszter 25.700/IX/1944. számú felhívására a zsidó iparűzők ada-tait 501/1944. szám alatt még június hó 1-[j]én felterjesztettük.

A m[agyar] kir[ályi] Iparügyi Minisztérium [a] 20.500/1944. számú rendelettel adatszolgáltatásra hívta fel a zsidó iparosok[at], illetve üzemi és személyi bejelentőlapok kitöl-tésére kötelezte [őket]. Ezen nyomtatványokat mi a gettóba a zsidó tanácsnak adtuk ki, hogy megkönnyítsük a rendelet végrehajtását, és mindennek dacára a zsidó iparosok ezen kötelezettségüknek a gettóból csak részben tettek eleget, éppen ezért július 8-án a m[agyar] kir[ályi] Iparügyi Minisztérium felhívta testületünket a hiányzó és megjelölt üzemi és személyi lapok kitöltésére, pótlólag.

Tekintettel arra, hogy időközben a zsidó iparosok már a gettóból is elszállít[t]attak, így azok kitöltését az ipartestület rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból töltötte ki, és azokat július hó 10-én már fel is terjesztette, s így a fenti számú polgármesteri felhívás hozzánk későbben érkezett.Balassagyarmat, 1944. évi július hó 17-én[olvashatatlan aláírás]

jegyző h[elyett]elnök
Jelzet NML IX. 211. 501/1944.
Diplomatikai leírás Háromnegyed oldalas, gépelt másolat, az elnök aláírása nélkül.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár