A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe Az alispán elutasítja Weisz Ármin "zsidó fajú egyén" kérését
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1943.03.05
Az irat tartalma Nógrád vármegye alispánja

2542/1943. szám

Tárgy: Weisz Ármin balassagyarmati lakos baromfi kiskereskedői kijelölését kéri.Balassagyarmat megyei város polgármesterének 1239/1943. számú előterjesztésére, melyben Weisz Ármin balassagyarmati lakos baromfi kiskereskedői kijelölését kéri, meghoztam a következőVéghatározatot:Weisz Ármin balassagyarmati lakos, kereskedő baromfi-kereskedői kijelölése tárgyában előterjesztett kérelmét elutasítom, mert kérelmező [az] 1939. évi IV. tc. hatálya alá tartozó zsidó fajú egyén.

Ez ellen a véghatározat ellen a kézbesítés napját követő 15 napon belül Balassagyarmat megyei város polgármesterénél benyújtandó, de a m[agyar] kir[ályi] Közellátásügyi Miniszter Úrhoz címzett felülvizsgálati kérelemnek van helye.Balassagyarmat, 1943. évi március hó 5-énG-K.P. H.Horváth Sándor

alispán2542/1943. szám

Polgármester úrnak helyben

Leírandó h[elyben]
Jelzet NML V. 83. 1777/1944., 12-13. p.
Diplomatikai leírás Kétszer féloldalas, gépelt eredeti, Nógrád vármegye alispánjának körpecsétjével és saját kezű aláírásával hitelesítve.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár