A keresett dokumentum részletezve

Típus Holocaust
Az irat címe A balassagyarmati Weisz Ármin megélhetése érdekében kéri a polgármestertől baromfikereskedés kiutalását
Az irat keletkezésének helye Balassagyarmat
Az irat keletkezésének időpontja 1943.01.29
Az irat tartalma Tekintetes Polgármesteri Hivatal

BalassagyarmatKérvénye:

Weisz Ármin b[alassa]gyarmati lakosnak a baromfi-kereskedés kijelölése iránt.Mellékletek: 4 db.

1 iparigazolvány

1 erkölcsi bizonyítvány

1 születési kivonat

1 házassági anyakönyvi kivonat

Tekintetes Polgármesteri HivatalHivatkozással a m[agyar] kir[ályi] közellátási miniszter úr 112.300/1942 KM. számú rendeletére.

Alulírott azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a tek[intetes] polgármester[i] hivatalhoz, méltóztassanak nekem a baromfi-kereskedéshez a kijelölést megadni az alanti indokok alapján.

Baromfi-kereskedéssel 1924. év október 17-től foglalkozom az akkor megadott ipar jogán.

Tekintettel arra, hogy nekem és családomnak ez az ipar nyújt megélhetést, ismételve kérem, méltóztassanak a baromfi-kereskedésre a kijelölést megadni.Balassagyarmat, 1943. január hó 29-énAlázatos tisztelettel:

Weisz ÁrminMellékelve:

4 db melléklet.

1 iparigazolvány

1 erkölcsi bizonyítvány

1 születési kivonat

1 házassági anyakönyvi kivonat
Jelzet NML V. 83. 1777/1944 14. d. 9-11. p.
Diplomatikai leírás Kétoldalas, gépelt, a kérelmező aláírásával ellátott eredeti. Külzete: Balassagyarmat megyei város. Érk[ezett]: 1943. jan. 29., szám: 1239.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár